ข่าวประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022

Posted 2022/02/11 141 0

ข่าวประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 ใน Short Film Contest

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 ในหัวข้อ “GIVE : การให้…ไม่มีวันสิ้นสุด” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

กว่า 800,000 บาท

ข่าวประกวดหนังสั้น

#GLO Short Film 2022 #GLO #MajorCineplex

คุณสมบัติผู้สมัคร

♦ เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
สังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

♦ ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา

(1คนส่งได้แค่ 1 ทีม)

♦ ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็น
นิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา และ ที่ปรึกษาโครงการ เบอร์

ติดต่อ และบัตรประจำตัวประชาชน ของที่ปรึกษา เพื่อยืนยันในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

♦ 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
ส่งผลงานได้ที่ shortfilmglo@gmail.com (ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.)

♦ 18 มีนาคม 2565ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม
♦ 22 มีนาคม 2565 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นำเสนอ Story line/ บทภาพยนตร์/ รูปแบบ
Presentation นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ ผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลา ทีมละไม่เกิน 5 นาที และร่วม กิจกรรม Online Workshop โดยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง “คุณโขม-ก้องเกียรติ โขมสิริ” และหลังจากนั้น คณะกรรมการประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 50,000 บาทเพื่อนำไปทำการผลิตชิ้นงาน

♦ 23 มีนาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
♦ 7 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต
(ด้านภาพและเสียง)

♦ 20 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)
♦ 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/17dSxFqvxck99Nsi0fUOiyb_Ij-fna2py/view?usp=sharing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : GLO Short film

E-Mail : shortfilmglo@gmail.com

 

ดูเพิ่มเติมที่>>>หนังออนไลน์ล่าสุด

ช่องทางติดต่อเรา>>คลิ๊ก